12 Jul

The Norwegian people are strange…and so am I.

Colin Moon holder fantastiske foredrag om kommunikasjon, kulturforskjeller og samarbeid.

Colin er opptatt av å understreke likhetene som bør danne grunnlag for et vellykket nordisk samarbeid. Det er tross alt disse likhetene som organisasjonene bør bygge på og som sørger for uslåelige skandinaviske/nordiske team!

Colin Moon er britisk, men har bodd i Skandinavia i over 20 år og inviteres til å holde foredrag over hele verden. Mange av tilhørerne har en skandinavisk forbindelse – de er enten “internasjonale” skandinaviske forretningsfolk eller er de kunder og partnere som arbeider tett sammen med skandinaviske selskaper.Men selv om disse landene deler mange verdier og egenskaper, er det noen små forskjeller. Noen ganger fører disse små forskjellene til mer forvirring og irritasjon enn store kulturelle forskjeller.

Foredrag:

Cracking the Nordic Code, Cross-border, communication and culture.

My colleague is a foreigner… and so am I.

Colin holder foredrag på svensk og engelsk.

Pressebilde

Fyll gjerne inn din kontaktinformasjon så kontakter vi deg. Du kan også ringe tel 90 80 93 29 eller sende oss en epost på info@speakersandfriends.no.

Leave A Comment