08 Jun

Digitalisering, globalisering, fremtid og teknikk

Claudia Olsson kalles en teknologistjerne i pressen og er blitt utnevnt til ”Årets leder” i Sverige.

Mye forskning og utvikling foregikk tidligere i akademia. Nå ser vi et skifte der individer får stadig større innovasjonskapasitet. Den digitale utviklingen har gjort det mulig: via ulike digitale plattformer kan man lansere ideer, hente kapital, finne og kontakte samarbeidspartnere, hyre inn frilansere og selge ferdige produkter og tjenester. Dette gjør at utviklingen akselererer – vi bygger videre på hverandres oppdagelser og samarbeider på internasjonalt nivå.

Hovedstyrken IT har er at teknologien sørger for å integrere deler av hverdagen vår. Teknikken blir mer usynlig, men desto mer betydelig. Dette forenkler mye, og påvirker dessuten arbeidsmarkedet. Noen bekymrer seg for hva som vil skje når jobben deres digitaliseres, men Claudia tror utviklingen bidrar til at vi kan bruke mer tid på å tilegne oss kunnskap, løse problemer og være kreative. Som en følge av dette vil nye yrker vokse frem.

En ulempe er at vi ikke lærer oss teknologien raskt nok og finner ut hvilken funksjon den kan fylle. Utviklingen globalt går raskt, og det er viktig at vi er en ledende aktør. Er vi ikke det, vil det oppstå en risiko for at vi ikke vil være like produktive som land som satser mye på teknologi. Claudia har studert Japan, Sør-Korea og Singapore nøye – disse landene er utrolig fokuserte på å se på teknologien som en motor for vekst.

Pressebilde

Fyll gjerne inn din kontaktinformasjon så kontakter vi deg. Du kan også ringe tel 90 80 93 29 eller sende oss en epost på info@speakersandfriends.no.

Leave A Comment