Aktuelle emner

FremtidSalgInnovasjonKommunikasjonKreativitetEndringStressTrenderMotivasjonLedelseØkonomiDigitaliseringMangfoldEtikk Foredragsholdere – Register A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U

Read More
23 Dec

Thomas Hylland Eriksen

Professor, sosialantropolog, forfatter og samfunnsdebattant. Thomas Hylland Eriksen er professor, sosialantropolog, forfatter, samfunnsdebattant og foredragsholder. Thomas Hylland Eriksen skrev hovedoppgave om ”Ethnicity in Mauritius: its

Read More